Tips till dig som ska bygga hus

Det är många som drömmer om att bygga hus. Men det är en del saker att tänka på i samband med det. På https://omhustillverkare.se/ kan du få flera bra tips samt att även här i detta inlägg så ska vi ge ett par handfasta tips kring husbygge. Det du ska börja med är att planera. Och låt denna planering ta tid. I planeringen bör även kontakt med bank ingå, så att du vet att det finns ekonomi för bygget.

Att välja hus och samarbetspartner

Idag finns mängder av olika hustyper att välja på så väl som det finns många hustillverkare att vända dig till. Det går att välja modulhus, så väl som att vara med och rita det utifrån så som du drömmer om att det ska vara. Många av de hustillverkare idag kan erbjuda flexibla lösningar och har många olika valmöjligheter när det kommer till både planlösning och material. Gå på visningar av de hus du är intresserad av, många hustillverkare håller i sådana eller så kan du besöka en husutställning där du får möjlighet att titta närmare på både exteriör och interiör från flera olika tillverkare.

När du valt vem du vill anlita för ditt husbygge se till att skriva ett avtal. Det kan då vara att ni skriver ett så kallat entreprenadkontrakt. Nu är det ni kommer överens om allt som ska levereras i byggprojektet. Kontraktet reglerar hur ansvaret fördelas mellan parterna som är inblandade i bygget.

Samtidigt som du lämnar in alla handlingar till kommunen ska du också välja kontrollansvarig för ditt byggprojekt. Han eller hon ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Innan du får godkänt från kommunen att börja bygga behöver du visa upp att du har ett så kallat färdigställandeskydd, något som lagen kräver. Om du bygger med ett etablerat husföretag har de ofta en Färdigställandeförsäkring inkluderad, men du kan också teckna en sådan försäkring på egen hand.

Efter husbygget är klart så bör det avslutas med en slutbesiktning. Då går en opartisk besiktningsman igenom hela huset för att undersöka om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i entreprenadkontraktet.

21 Dec 2020